BİLİMİN ÖNCÜLERİ


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2011
Geçerli Tarih: 23 Temmuz 2024, 10:49
Site: Haberci71.com - Kırıkkale Haberleri
URL: http://www.haberci71.com/yazar.asp?yaziID=6879


BİLİMİN ÖNCÜLERİ

Bilim ve teknoloji hayatın en büyük nimetlerindendir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile günlük hayatımızı kolaylaştıracak birçok ürün icat edilmiştir. Birçok hastalığın tedavisi, uluslar arası iletişim ve ulaşım kolaylığı, ticaretin ve sanayini gelişmesi gibi olaylar hep bilim ve teknolojinin vesile olmasıyla ortaya çıkmıştır. Peki bilim ve teknoloji hayatımızda yer etmeye nasıl başlamıştır? Kimler bugünkü bilim ve teknolojinin öncüleri olmuşlardır?

Bugün kullandığımız bilim ve teknoloji ürünlerinin çıkışında Müslüman bilim adamlarının büyük katkıları olmuştur. Müslüman bilim adamları Kuran’ı yol gösterici edinerek, Allah’ın ilhamıyla ile büyük buluşlar yapmışlardır. Kuran’da evrenin düzeni ve yaratılışı hakkında bilgilerin bulunması, insanın yaratılışı, bitkiler ve hayvanlar hakkında bazı bilgilerin verilmesi, çevremizde gördüğümüz sayılmayacak kadar çok yaratılış delili, Müslüman bilim adamlarını araştırmaya itmiştir. Ayrıca yaratılanlar üzerinde düşünmeyi ve araştırma yapmayı Rabbimiz farz kılmıştır.

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)

Müslüman bilim adamları biyoloji, kimya, fizik, matematik, genetik, astronomi gibi alanlarda çok başarılı çalışmalar yapmışlardır. Bu bilim insanları ilk önce diğer devletlerin bilim ve teknolojisinden faydalanmış, imani açıdan uygun olmayan, teori olarak başarısız olan kısımları çıkarmış, yeni bir devre adım atmışlardır. Örneğin;

Cabir Bin Hayyan Kimya alanında dünyada ilki meydana getirecek buluşlar yapmıştır. İbn-i Sina tıp alanında büyük gelişmelere vesile olmuştur. Batlamyusçu astronomi, Harezmi matematik, Ahmet Fergani coğrafya alanlarında kendilerini kanıtlamışlardır. El-Battani tanjat ve kotanjant gibi geometrik tanımları geliştirerek, bu alanda çok büyük bir başarıya imza atmıştır. İbnü-l-Heysem ise görmenin gözde değil, beyinde gerçekleştiğini söyleyen ilk bilim adamıdır.

Bu Müslüman bilim adamlarının yaşadığı devirlerde eğitime çok önem veriliyordu ve birçok okulda mühim araştırmalar yapılıyordu. Bu okulların bulunduğu şehirler medeniyetin merkezini oluşturuyorlardı. Hastanelerde ve okulların deney sınıfların da en modern teçhizatlar bulunuyordu. Müslüman bilim adamları İslam ülkelerinde çok değer görüyordu. Maddi anlamda destekleniyorlardı. Diğer devletler de ise bilim insanları engellenmekte, değer görmemekteydi.

Burada ismini sayamadığım daha birçok Müslüman bilim adamı dünyaya yön verecek buluşlarda bulunmuşlar, bilim ve teknolojiye ışık tutmuşlardır. Bu bilim insanlarının başarısının arkasında yatan tek neden Allah’a olan inançları ve sevgileriydi. O’nu bulmak istemeleri, hükümlerine titizlik göstermeleri nedeniyle yoğun bir araştırma içerisine girmişlerdir. Buldukları her buluş onları biraz daha Allah’a yakınlaştırdığı için şevkleri katlanarak artmış, daha çok başarı göstermişlerdir.

Günümüzde ise bilim insanları gereken ilgiyi ve desteği görmemektedirler. Yaşanan zulüm ortamı ve maddeci ideolojiler insanların kasılmalarına, bunalmalarına, psikolojik olarak yıkılmalarına neden olmuştur. Bu yüzden bilim, sanat ve diğer alanlarda gereken verim alınamamaktadır. Ancak İslam ahlakının ve şevkinin yeryüzüne hakim olmasıyla yaşanacak olan refah, barış, adalet ve sevgi ortamında gereken verim sağlanabilir. Çok yakın bir gelecekte Allah’ın izniyle, Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerinde haber verdiği üzere böyle bir ortam oluşacaktır. Allah’ın Hz. Mehdi (a.s)’yi ve salih Müslümanları vesile etmesiyle tüm dünyayı İslam’ın ışığı tekrar aydınlatacaktır.

Yeryüzü daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi Mehdi tarafından adalet ve doğrulukla doldurulacaktır. (Ali Bin Sultan Muhammed el Kari “Risaletül Meşreb el Verdi fi Mezhebi’l Mehdi”)