Haberci71.com -  Kırıkkale Haberleri
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

20.YILINDA ANLAMLI BİR HİZMET

Ahmet YAMAN

22 Ağustos 2009, 12:21

Ahmet YAMAN

 

20.YILINDA ANLAMLI BİR HİZMET

 

 

Kırıkkale’de ilk folklorik müzik CD’si çıkarıldı.Kendi yöremizin türküleri bir araya getirildi.Diğer sanatçılarımızı unutmayalım….!

 

Kırıkkale’nin kuruluşunun 20.yılında anlamlı bir hizmet verildi. Kırıkkaleli ve bu yöremizin ozanları ve sanatçıları tarafından söylenen bütün Türkiye’ye maal olmuş halk müziğimizin folklorik halay havalarını temsil eden türkü ve bozlaklarımızı titiz bir çalışma ile bir araya getiren Kırıkkale belediyemize Kırıkkale li gibi çalışıp büyük bir emek verip çalışan parçaların toplanmasında emek sarf eden Bayram Bilge Toker beye çok teşekkür ederiz.

inşallah daha gün yüzüne çıkmamış ve halkımızın duyması ve sahip olması gerektiği türkülerimizi bozlaklarımızı ve oyun havalarımızı ikinci bir çalışma  ile seri hale getiririz de kültürümüze sahip çıkarız diyoruz.Tekrardan Kırıkkale belediye başkanı Veli Korkmaz’a, başkan yardımcısı Ali Danış’a,Basın Halkla ilişkiler müdürü Mahmut Keskin’e eserlerin yayın iznini veren sanatçılarımıza ve kamera arkasında kalan o cefakar kahramanlara çok teşekkür ediyorum.

Temennimiz diğer sanatçılarımızda unutulmasın, merhum Aşık Dede Bekar, Cevdet Babacan (yaşayıp yaşamadığını bilemiyoruz.)sanat icraatlarına devam eden Kamil Abalıoğlu, Fabri Çelebi, Halil Erkal, Neşet Abalıoğlu,Taner Olgun,Ersoy Savaş ve ismini hatırlayamadığım genç nesil sanatçılarımızın da Türkilerini ve hayatlarını dile getirirsek herhalde yapraklar dolusu kitap haline de gelir CD’lerde çoğalır diyoruz.

 

TÜRKÜLER VE BOZLAKLAR CD’İNİN DEVAMI GELECEK

Belediye Başkanımız Veli Korkmazın sözüdür ,”Bu CD’de yer alan eserler, yöremiz sanatçılarının eserlerinin sadece küçük bir bölümünü teşkil etmekte­dir. Önümüzdeki dönemlerde değişik daha nicelerini hazırlama ve sizlere sunma gayreti içerisinde olacağımızı da bilmenizi istiyorum.

Anadolu coğrafyasının kültürel gelişimine büyük emek vermiş olan Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş, Nuh Akgün, Seyit Çevik, Metin Öge, Ekrem Çelebi gibi şahsiyetleri yeni nesillerimize anlatmak, onların eserlerini gençlerimizle buluşturmak ama­cı taşıyan bu CD’nin Kırıkkale’mize kazandırılmasını sağlayan Bayram Bilge Tokel’e, Halil Kaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kırıkkale ve yöresi türkülerimizin seslendirildiği bu eseri hazırlamaktan ve insanımıza sunmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum.”diyor bu bir sözdür.Demek ki Kırıkkale öz değerlerine, kültürüne ,folklorik çalışmalara sahip çıkıyor demektir.

 

Bizde bir Kırıkkale’li olarak çok teşekkür ediyor bu tür çalışmaların her zaman yanında olacağımızı bilinmesini istiyoruz.

O güzel insan Anadolu’ya değer katan Tarihe ışık utan araştırmalarını kitaplaştıran kişi Eski Güzel Sanatlar Genel müdürü Sayın Bayram Bilge Tokel bakalım neler söylemiş.

Kırıkkale Bozlakları ve Türküleri CD sinin Hikayesini anlattı;ne kadarda Veli Başkana verdiği sözü yerine getirdiğini söylese de Kırıkkale’ye büyük bir hizmet yaptığının farkında değil…!

 

Bayram Bilge Tokel CD macerasını anlattı.” Kırıkkale Belediye Başkanı değerli Veli Korkmaz’a verdiğim sözü geç de olsa yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemşerilerine hizmetin kültürel ve sanatsal boyutuna önem vermek adına gerçekleştirilen bu albüm, Kı­rıkkale yöresi türkü ve bozlaklarının ilk defa bir araya getirildiği bir çalışma. Hem nitelik, hem nicelik yönünden büyük bir zenginlik arz eden Kırıkkale musiki folkloruna ait eserler arasından bir seçki yapmak hiç de kolay olmadı. Yörenin repertuar çeşitliliği, icracı ve yorumcu sayısının çokluğu, albümde yer alacak eser ve sanatçı tespitinde gerçekten zorlanmamıza neden oldu. Yörede icrayı sanat eyleyenlerin her birinden birer türkü almayı çok isterdik ama, isim yapmış ve belli bir profesyonellik seviyesine ulaşmış yöresel sanatçılara birer türkü ile yer vermek dahi bu tek albümün boyutlarını çok aşacağı için, mecburen seçme yapmak zorunda kaldık.

 

 

 

 

 

 

 

KIRIKKALE TÜRKÜ ve BOZLAKLARI ÜZERİNE

Kırıkkale Orta Anadolu’nun en hızlı gelişen ve büyüyen şehirlerinden biridir. Çev­redeki yerleşim birimlerinden sürekli göç almasına rağmen, benzer süreci yaşayan pek çok ilde gördüğümüz sosyal, kültürel sancılar ve bunun neticesinde yaşanan toplumsal kırılma ve çatışmalara Kırıkkale’de pek rastlanmaz. Bu durumu, yörenin yerli halkının geleneksel değerleri ile kavgalı olmayışına ve bu değerleri devam et­tirmekteki kararlılığına bağlamak mümkün.Yüzlerce yıl öncesinden tevarüs ettiği Yörük/Türkmen kültür, sanat, müzik ve folklor değerlerine sıkı sıkıya bağlılığı sü­rekli beslediği gibi, bünyeye sonradan dahil olan toplumsal unsurlara da bu değerlerin hakim ve baskın özelliğini kendiliğinden hissettirdiği söylenebilir.

Bu değerlerin başında da hiç şüphesiz yöre ve bölge insanının toplumsal ve bireysel acılarını, dertlerini, sevdalarını, gurbetleri­ni, yoksulluk ve çilelerini dile getirdikleri; en içli, en mahrem ve en samimi duygu ve düşüncelerini emanet ettikleri türküler, bozlaklar ve halaylar gelir.

“Türkü Yozgat’ta doğar, Kırşehir’de oyun havası olur, Keskin’de elim elim elenir.” sözünü yıllar önce Kırıkkale’li (Keskin) mahalli sanatçı Seyit Çevik Usta’dan ilk duy­duğumda, bu üç şeh­rimizin sahip olduk­ları ortak etnik ve kültürel kimlikten kaynaklanan birbi­rine akraba folklo­rik oluşumun adeta somut bir ifadesi olarak yorumlamıştım. Gerçekten de türkülerin efendisi merhum Yozgatlı Nida Tüfekçi ile en güçlü temsilcisine kavuşan Sürmeli­ler diyarı Yozgat’ın folklorik zenginliğine, Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş’la en rafine yorumcusuna kavuşan Kırşehir türkülerinin canlı ve dinamik yapısına biraz yakından baktığımızda, Kırıkkale folkloru­nun hâkim rengini oluşturan ve merkezin­de Hacı Taşan’ın yer aldığı Keskin türkü­lerindeki o durulmuş ve oturmuş lirizmi fark etmemek mümkün değil.

Kırıkkale ve Keskin civarı, Ata yurttan at sırtında anayurda gelirken getirdiğimiz ve gözümüz gibi koruduğumuz kültür/mü­zik değerlerinin en yoğun yaşandığı ve ya­şatıldığı yörelerden biri. Yöreye damgasını vuran iki önemli kültürel havzadan biri Keskin, diğeri ise saz ve söz kültünün hayatın ayrıl­maz parçası olduğu önemli bir Alevi/Bektaşi yerleşim yeri olan Hasan­dede.

Keskin; en kadim ve gele­neksel sazlarımız olan davul, zurna ve bağlamanın, daha ziyade gerçek Türk dansı olan halaylar eşliğinde icra edildiği; bu özelliği ile Osmanlı’dan günümüze de­ğin saygınlığını koruyan bir ilçe. Bu kadim sanatı başarıyla sürdürenler ise, ilçe mer­kezi ve Kırıkkale’ye bağlı çevre köylere yerleşmiş ağırlıklı olarak Türkmen/abdal aşiretine mensup “usta”lar.

 Halil Bedii Yönetken, 1940’lı yıllarda bir heyet halin­de yaptıkları derleme gezilerinin Kırıkkale bölümü ile ilgili gözlemlerinde, yöreyi bir halay ve bozlak merkezi olarak niteler ve bu kültürün yega­ne taşıyıcısı Abdalların tarihi misyonlarından ve onlardan derledikleri davul zurna ezgile­rinden övgüyle söz eder.

İşte Hacı Taşan, ismi Keskin’le öz­deşleşmiş, Kırıkka­le ve çevresi türkü ve bozlaklarını unu­tulmaktan kurtaran, bu repertuarı yeni eserlerle zenginleştiren önemli bir kültürel figür. Hacı Taşan’ın temsil ettiği geleneğin gü­nümüzdeki temsilcilerinden oluşan Kül­tür Bakanlığı’na bağlı “Keskin Müzik ve Oyun Topluluğu”nun kurulması ve rahmetli Hacı Usta’nın Keskin’e anıtının dikilmesinde dahili bulunanlar arasında yer almaktan duyduğum onuru yeri gelmişken izninizle ifade etmek isterim.

Yörede kullanılan temel çalgılar aynı za­manda en eski Türk sazları olan davul, zurna ve bağlamadır. Kemanın da daha sonra yöresel enstrümanlar arası­na girerek ustalar elinde adeta “millîleştiğini” ve çok usta keman icracıları yetiştiği­ni biliyoruz. Türk ha­layları içerisinde ken­dine has karakteristik özellikleri ile haklı bir şöhrete kavu­şan Keskin Halayı, Türk halk dansları repertuarı içerisinde en özgün halay figür­lerine ve ezgi yapısına sahip eserlerden biridir.

Elinizdeki albümde yer alan sanatçılar içerisinde üç türküsü ile ağırladığımız rahmetli Hacı Taşan, Keskin merkezli yöre müzik ve oyunlarının, ha­laylarının, bozlaklarının en usta yorumcuların­dan biri. Halk müziği repertuarımız içerisinde “klasik” türkülere örnek teşkil eden “Allı Turnam” türküsü Hacı Taşan’la özdeşleşmiş bir eser olduğu için baş köşeyi ona ayırdık. Bugün Ayın Işığı adlı o ölümsüz halay türkü­sü de, Hacı Taşan’ın yorumuyla haklı bir üne kavuşmuş mükemmel bir eser. “Açtım perdeyi de anam turnamı gördüm” adlı bozlak ise, yörenin en karakteristik bozlaklarından biri olduğu için albümde yer aldı.

Neşet Ertaş, babası Muharrem Usta’dan sonra en çok kıymet verdiği, tavır ve üslubundan etkilen­diğini belirttiği Hacı Taşan’ın ardından söylediği bir türkü ile albüme konuk oldu. Nuh Akgün, bir dönem plak ve kaset piya­sasında ismi hayli yaygınlık kazanmış, popüler olmanın sazı ve sesi ile yöre tavrının önemli temsilcilerinden biri sıfatıyla “Tren Gelir Eşmeden” adlı yöre türküsü ile al­büme konuk oldu.

Seyit Çevik’e, Hacı Usta’nın rahle-i tedrisin­den geçmiş, O’nun tavır ve üslubunu başarıyla sürdüren ve bu kültürel geleneğin günümüzde­ki önemli temsilcilerinden biri olarak iki türkü­sü ile albümde yer verdik.

Metin Öge, yörede yetişen ünlü zurnacılar arasında son dönemin en usta icracılarından biri. Zurna gibi hakimi­yeti son derece zor olan bir sazda, en ince nüansla­rı bile başarıyla duyan ve duyuran özelliklerinden dolayı, O’nun zurnasından iki halay ezgisine yer verdik.

Ekrem Çelebi, yörenin Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi ustalarından etkilene­rek kendine has diyebileceğimiz bir çalma ve söyleme tekniği geliştiren başarılı yorumcula­rından. O da Kırıkkale’nin en çok bilinen ve sevilen ünlü Dinek Dağı Bozlağı ile yer aldı.

Bahri İlhan, yıllar önce kendisinden derlenerek TRT repertuarına girmiş en güzel Keskin türküle­rinden biri olan, sözleri Karacaoğlan’a ait “Sunayı da deli gönül sunayı” adlı türkü ve aynı zaman­da bu türkünün kaynak kişisi sıfatıyla albümde yerini aldı.

Rahmetli Erol Cöke’ye, ala­bildiğine kıvrak ve içli keman icrası ve sesini keman gibi kullanmasındaki yeteneği ile ün­lendirdiği sayısız türküden biri olan “Kula da sevdiğim Kula” adlı oyun türküsü ile albümde yer verdik.

Dursun Uçar, Neşet Ertaş tarzı çalma ve söyleme geleneğinin Kırıkkale’den çıkmış başarılı yorumcularından biri.

Taşan Kardeşler, soyadlarından da anlaşılacağı gibi, Hacı Usta’nın akraba ve yeğenlerinden oluşan bir gurup olarak, Hacı Taşan’dan alınan bir halay türkü­sü ile albümde yer aldılar.

Belediye Başkanımız Veli Korkmaz’a, ölümsüz türkü ve bozlaklarımızın ya­şatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına gerçekleştirdiği bu önemli ve anlamlı yayın hizmetinden dolayı şahsım ve Kırıkkale’li hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” diyerek söyleyişini bitiren eski güzel sanatlar genel müdürü şimdi emekli Bayram Bilge Tokel’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaset ve müzik marketlerde her zaman her yörenin Türküleri klasik yöre müziklerini içeren CD çalışmalarını bulabilirsiniz ama Kırıkkale’nin kini biraz zor bulursunuz.

Kaset firmalarının ticari ve kendi amaçları doğrultusunda çıkardığı kaset ve CD’leri görürsünüz ama bu yeni çalışma takdire şayan olup, Kırıkkale’ye hizmet anlayışında yol, köprü, su, beton bina anlayışından farklı bir yaklaşımla yapılan ve kültürel bağları güçlendiren türküler ve bozlaklar çalışmasını halkımızın çok beğendiğini şimdiden merakla arandığını söyleyebiliriz,Bütün Kırıkkale’yi sevenler yöneticilerden bu tür çalışmaların devamını diliyoruz.Haberci71 ailesi olarak da bu hizmeti alkışlıyoruz,her zaman destek vereceğiz.

Sanatçıların Şarkılarının Oluştuğu Dergi'ye Bakmak İçin Tıklayınız.

 

Bu haber 4266 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
KIRIKKALEDE TARİH YAZAN ÜÇLÜ10 Ocak 2021

HABER ARA


Gelişmiş Arama

REKLAMLAR 


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi